Tiếng Việt English
Icon-menu2 Tin nội bộ
Icon-menu2 Tin thị trường
Icon-menu2 Quan hệ cổ đông
Tin nội bộ  
Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2017 tại đây
Back
Báo cáo tài chính Q1/2021 & Giải trình chênh lệch LNST Q1/2021
Báo cáo tài chính Q1/2021 & Giải trình chênh lệch LNST Q1/2021 tải về
Detail_vi
Công văn chấp thuận việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công văn chấp thuận việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tải về tại đây
Detail_vi
Công bố thông tin về họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Công bố thông tin về họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính năm 2020, giải trình chênh lệch 10% LNST 2020
Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 4/2020 và Báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2020 so với quý 4/2019

Báo cáo tài chính quý 4/2020 tải về tại đây và Báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2020 so với quý 4/2019 tại đây

Detail_vi
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn giai đoạn 2015-2019
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn giai đoạn 2015-2019 tại đây
Detail_vi
Kết luận thanh tra thuế giai đoạn 2015-2019
Kết luận thanh tra thuế giai đoạn 2015-2019 tải về tại đây
Detail_vi
Thông báo V.v mời Họp & Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 28/8/2020
Thông báo V.v mời Họp & Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 28/8/2020 tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020 tải về tại đây
Detail_vi
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tại đây
Detail_vi
Công ty CP chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội công bố thông báo +Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (15h33 ngày 23/07/2020)
Thông báo + Nghi quyết HĐQT tải về tại đây
Detail_vi
Công bố quyết định nghị quyết thay đổi TGD
Công bố quyết định nghị quyết thay đổi TGD tại đây
Detail_vi
Nghị quyết thay đổi thành viên ban kiểm soát và tổng giám đốc và sửa đổi điều lệ
Nghị quyết thay đổi thành viên ban kiểm soát và tổng giám đốc và sửa đổi điều lệ tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 2 & các báo cáo khác 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo tài chính quý 2 & các báo cáo khác 6 tháng đầu năm 2020 tại đây
Detail_vi
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 & BB Kiểm phiếu bầu bổ sung TV HĐQT 2020
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 & BB Kiểm phiếu bầu bs TV HĐQT 2020 tại đây
Detail_vi
Giấy đề cử Thành viên HĐQT & Sơ yếu lí lịch giữa nhiệm kỳ 2019 - 2024
Giấy đề cử Thành viên HĐQT & Sơ yếu lí lịch giữa nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại đây
Detail_vi
Thông báo về việc mời họp và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
Thông báo V.v mời Họp & Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 tại đây
Detail_vi
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng & xác nhận danh sách người sở hữu CK
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng & xác nhận danh sách người sở hữu CK tại đây
Detail_vi
Công văn chấp thuận việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công văn chấp thuận việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại đây
Detail_vi
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 tại đây
Detail_vi
Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020
Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính Q1/2020 & Giải trình chênh lệch 10% LNST Q1/2020
Báo cáo tài chính Q1/2020 & Giải trình chênh lệch 10% LNST Q1/2020 tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính năm 2019, giải trình chênh lệch 10% LNST 2019 & Báo cáo thường niên năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019, giải trình chênh lệch 10% LNST 2019 & Báo cáo thường niên năm 2019 tại đây
Detail_vi
Báo cáo quản trị & DS cổ đông NN, cổ đông lớn năm 2019
Báo cáo quản trị & DS cổ đông NN, cổ đông lớn năm 2019 tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019
Báo cáo tài chính quý & giải trình chênh lệch LNST Q4/2019 tại đây
Detail_vi
Báo cáo tình hình sử dụng vốn tại thời điểm 22/12/2019 đã được kiểm toán
Báo cáo tình hình sử dụng vốn tại thời điểm 22/12/2019 đã được kiểm toán tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019
Báo cáo tài chính quý 3 - 2019 tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2019 & giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2019 tải về tại đây
Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo quý 2 năm 2019
Báo cáo quý 2 năm 2019 tại đây
Detail_vi
Giấy đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Giấy đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại đây
Detail_vi
Công văn thay đổi đăng ký doanh nghiệp
Công văn thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại đây
Detail_vi
Danh sách người sở hữu chứng khoản chuyển nhượng có điều kiện
Danh sách người sở hữu chứng khoản chuyển nhượng có điều kiện tại đây
Detail_vi
BCTC đã kiểm toán đến 30-6-2018
Báo cáo TC đã kiểm toán đến 30/06/2018 tại đây
Detail_vi
Thông báo thay đổi số lượng cổ phếu có quyền biểu quyết năm 2018
Thông báo thay đổi số lượng cổ phếu có quyền biểu quyết năm 2018 tại đây
Detail_vi
Thông báo chào bán kết quả cổ phiếu riêng lể năm 2018
Tài liệu thông báo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 tại đây
Detail_vi
Tài liệu phục vụ ĐHCĐ năm 2018
Tài liệu phục vụ ĐHCĐ năm 2018 tải về tại đây
Detail_vi
Thông báo họp ĐHCĐ và gia hạn năm 2018
Thông báo lịch họp và gia hạn ĐHCĐ năm 2018 tải đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính và công văn chấp thuận của UBCK

Báo cáo tài chính năm 2017 tải về tại đây
Công văn chấp thuận của UBCK tải về tại đây 

Detail_vi
Thông báo quyền đăng ký ĐH thường niên 2018
Thông báo đại hội thường niên 2018 tải đây
Detail_vi
Nghị quyết và biên bản ĐHCĐ bất thường 2017
Nghị quyết và biên bản ĐHCĐ bất thường 2017 tại đây
Detail_vi
Chương trình ĐHCĐ bất thường 2017
Tài liệu chương trình ĐHCĐ bất thường 2017 tại đây
Detail_vi
Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2017 tại đây
Detail_vi
Nghi quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017
Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2017 tại đây
Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2017 tại đây
Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2017 tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính 2016 tải về tại đây

Báo cáo thường niên 2016 tải về tại đây 

Detail_vi
Tài liệu họp hội đồng cổ đông 2016
Tài liệu về hội đồng cổ đông 2016 tải về tại đây
Detail_vi
Các báo cáo năm 2014

Báo cáo quản trị năm 2014 tải về tại đây

Báo cáo quý 3 năm 2014 tải về tại đây 

Báo cáo quý 4 năm 2014 tải về tại đây 

Detail_vi
Chương trình hoạt động của ĐHCĐ năm 2015
Các tài liệu chương trình hoạt động của ĐH năm 2015 tải về tại đây
Detail_vi
Các bản báo cáo tại ĐHCD năm 2015

Các bản báo cáo tại đại hội cổ đông năm 2015

+ Báo cáo ban KS tải về tại đậy

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT tải về tại đây 

+ Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2014 tải về tại đây

+ Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính 2014 tải về tại đây 

Detail_vi
Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2015
Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2015 tại đây
Detail_vi
Thông báo bầu cử thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2015
Thông báo bầu cử thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2015 tại đây
Detail_vi
Nghị quyết của hội đồng quản trị năm 2015
Tải về nghị quyết của HĐQT năm 2015: phiên 1 và phiên 2
Detail_vi
Báo cáo tài chính bán niên năm 2014
Báo cáo tài chính bán niên năm 2014 tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 1 - 2 - 3 - 4 năm 2013
Báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2013 tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính bán niên năm 2012
Báo cáo tài chính bán niên năm 2012 tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 2 - 3 năm 2012
Báo cáo tài chính quý 2 và quý 3 năm 2012 tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 tại đây
Detail_vi
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2012
Báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng cuối năm 2012 tại đây
Detail_vi
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2012
Báo cáo tình hình quản trị đầu năm 2012 tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính thường niên năm 2012
Báo cáo tài chính thường niên năm 2012 tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo quản trị quý I năm 2012
Tải về báo cáo quản trị quý 1 năm 2012
Detail_vi
Nghị quyết tóm tắt đại hội cổ đông 2012
Nghị quyết tóm tắt đại hội cổ đông
Detail_vi
Báo cáo kiểm toán 2011
Báo cáo kiếm toán 2011
Detail_vi
Báo cáo kết quả công tác soát xét 6 tháng
Báo cáo kết quả công tác soát xét 6 tháng (Từ 01/01/2010 - 30/06/2010)
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 2 - 2010
Báo cáo tài chính quý 2 - 2010
Detail_vi
Thông báo mời họp
Detail_vi
BTH: Sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 02/07/2010 để tổ chức ĐHCĐ bất thường
Căn cứ thông báo số 2787/TB-VSD ngày 28/06/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo như sau:
Detail_vi
BTH: 30/6 GDKHQ mua cổ phiếu phát hành thêm giá 12.000 đồng tỷ lệ 15:2
Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền: từ ngày 26/7/2010 đến ngày 23/8/2010.
Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã CK: BTH) thông báo phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Detail_vi
BTH: Ông Đoàn Thế Dũng được bổ nhiệm làm Giám đốc
Căn cứ thông báo số 56/TB-CTBT ngày 05/07/2010 của CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội về việc thay đổi Giám đốc, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 1 - 2009
Báo cáo tài chính quý 1 - 2009
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 3 - 2008
Báo cáo tài chính quý 3 - 2008
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 4 - 2008
Báo cáo tài chính quý 4 - 2008
Detail_vi
Báo cáo kiểm toán 2008
Báo cáo kiểm toán 2008
Detail_vi
Thông báo mời họp
Thông báo mời họp
Detail_vi
Giấy uỷ quyền
Giấy uỷ quyền
Detail_vi
Giấy đề cử vào Hội đồng quản trị
Giấy đề cử vào hội đồng quản trị
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 2- 2008
Báo cáo tài chính quý 2 - 2008
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 1 - 2008
Báo cáo tài chính quý 1 - 2008
Detail_vi
Báo cáo kiểm toán năm 2007
Báo cáo kiểm toán 2007
Detail_vi
Bản cáo bạch niêm yết
Bản cáo bạch niêm yết
Detail_vi
Cổ phiếu nhỏ lên giá liên tiếp hơn 20 phiên
Trên nền đà giảm chung, và trong lúc Vn-Index mất thêm 3,09 điểm (0,6%), đóng cửa tại 515,26 điểm, thì hôm nay một số cổ phiếu nhỏ như FPC, TMS đã tăng phiên thứ 26 liên tiếp.
Detail_vi
Standard & Poor's hạ định mức tín nhiệm với Việt Nam
Đầu tháng 5 vừa qua, Standard & Poor's đã công bố bảng xếp hạng định mức tín nhiệm của 118 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới, VN tụt từ mức "ổn định" xuống "tiêu cực".
Detail_vi
Vn-Index 'cheo leo' trước mốc tâm lý 500 điểm
Phiên giao dịch hôm nay diễn ra rất ảm đạm với lượng giao dịch ở mức thấp nhất trong một tháng trở lại đây, bởi nỗi lo thủng mức chống đỡ 500 điểm. Vn-Index đóng cửa tại 500,33 điểm.
Detail_vi
Tin tuyển dụng
Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà nội cần tuyển: 02 Kỹ sư chế tạo máy điện, 01 Kỹ sư khí cụ điện, tốt nghiệp ĐHBK Hà nội, hệ chính quy. Liên hệ: Phòng tổ chức –Lao động Công ty ĐT: 04.7644795 Hoặc Email: ctbt-hn@hn.vn
Detail_vi
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2000
Công ty chính thức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2000 nhằm nâng cao quy trình quản lý sản xuất, nâng cao năng suất - sản lượng, giảm thiểu các chi phí không cần thiết.
Detail_vi
Thông báo nâng cấp hệ thống website
Từ ngày 16/05/2008 Công ty chính thức nâng cấp hệ thống website với giao diện mới, bổ sung nhiều chức năng mới.
Detail_vi