Tiếng Việt English
Icon-menu2 Tin nội bộ
Icon-menu2 Tin thị trường
Icon-menu2 Quan hệ cổ đông
TIN NỘI BỘ  
Báo cáo kiểm toán 2011
Báo cáo kiếm toán 2011
Detail_vi
Báo cáo kết quả công tác soát xét 6 tháng
Báo cáo kết quả công tác soát xét 6 tháng (Từ 01/01/2010 - 30/06/2010)
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 2 - 2010
Báo cáo tài chính quý 2 - 2010
Detail_vi
Thông báo mời họp
Detail_vi
BTH: Sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 02/07/2010 để tổ chức ĐHCĐ bất thường
Căn cứ thông báo số 2787/TB-VSD ngày 28/06/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo như sau:
Detail_vi
BTH: 30/6 GDKHQ mua cổ phiếu phát hành thêm giá 12.000 đồng tỷ lệ 15:2
Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền: từ ngày 26/7/2010 đến ngày 23/8/2010.
Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã CK: BTH) thông báo phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Detail_vi
BTH: Ông Đoàn Thế Dũng được bổ nhiệm làm Giám đốc
Căn cứ thông báo số 56/TB-CTBT ngày 05/07/2010 của CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội về việc thay đổi Giám đốc, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 1 - 2009
Báo cáo tài chính quý 1 - 2009
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 3 - 2008
Báo cáo tài chính quý 3 - 2008
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 4 - 2008
Báo cáo tài chính quý 4 - 2008
Detail_vi
Trang đầu Trang sau 1 2 3 4 5 6 Trang tiếp Trang cuối