Tiếng Việt English
Icon-menu2 Tin nội bộ
Icon-menu2 Tin thị trường
Icon-menu2 Quan hệ cổ đông
TIN NỘI BỘ  
Báo cáo quản trị & DS cổ đông NN, cổ đông lớn năm 2019
Báo cáo quản trị & DS cổ đông NN, cổ đông lớn năm 2019 tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019
Báo cáo tài chính quý & giải trình chênh lệch LNST Q4/2019 tại đây
Detail_vi
Báo cáo tình hình sử dụng vốn tại thời điểm 22/12/2019 đã được kiểm toán
Báo cáo tình hình sử dụng vốn tại thời điểm 22/12/2019 đã được kiểm toán tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019
Báo cáo tài chính quý 3 - 2019 tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2019 & giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2019 tải về tại đây
Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo quý 2 năm 2019
Báo cáo quý 2 năm 2019 tại đây
Detail_vi
Giấy đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Giấy đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại đây
Detail_vi
Công văn thay đổi đăng ký doanh nghiệp
Công văn thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại đây
Detail_vi
Danh sách người sở hữu chứng khoản chuyển nhượng có điều kiện
Danh sách người sở hữu chứng khoản chuyển nhượng có điều kiện tại đây
Detail_vi
BCTC đã kiểm toán đến 30-6-2018
Báo cáo TC đã kiểm toán đến 30/06/2018 tại đây
Detail_vi
Trang đầu Trang sau 1 2 3 4 5 6 7 Trang tiếp Trang cuối