Tiếng Việt English
Icon-menu2 Tin nội bộ
Icon-menu2 Tin thị trường
Icon-menu2 Quan hệ cổ đông
TIN NỘI BỘ  
Thông báo V.v mời Họp & Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 28/8/2020
Thông báo V.v mời Họp & Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 28/8/2020 tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020 tải về tại đây
Detail_vi
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tại đây
Detail_vi
Công ty CP chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội công bố thông báo +Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (15h33 ngày 23/07/2020)
Thông báo + Nghi quyết HĐQT tải về tại đây
Detail_vi
Công bố quyết định nghị quyết thay đổi TGD
Công bố quyết định nghị quyết thay đổi TGD tại đây
Detail_vi
Nghị quyết thay đổi thành viên ban kiểm soát và tổng giám đốc và sửa đổi điều lệ
Nghị quyết thay đổi thành viên ban kiểm soát và tổng giám đốc và sửa đổi điều lệ tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 2 & các báo cáo khác 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo tài chính quý 2 & các báo cáo khác 6 tháng đầu năm 2020 tại đây
Detail_vi
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 & BB Kiểm phiếu bầu bổ sung TV HĐQT 2020
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 & BB Kiểm phiếu bầu bs TV HĐQT 2020 tại đây
Detail_vi
Giấy đề cử Thành viên HĐQT & Sơ yếu lí lịch giữa nhiệm kỳ 2019 - 2024
Giấy đề cử Thành viên HĐQT & Sơ yếu lí lịch giữa nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại đây
Detail_vi
Thông báo về việc mời họp và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
Thông báo V.v mời Họp & Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 tại đây
Detail_vi
Trang đầu Trang sau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trang tiếp Trang cuối