Tiếng Việt English
Icon-menu2 Tin nội bộ
Icon-menu2 Tin thị trường
Icon-menu2 Quan hệ cổ đông
TIN NỘI BỘ  
Báo cáo tài chính quý 4/2020 và Báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2020 so với quý 4/2019

Báo cáo tài chính quý 4/2020 tải về tại đây và Báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2020 so với quý 4/2019 tại đây

Detail_vi
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn giai đoạn 2015-2019
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn giai đoạn 2015-2019 tại đây
Detail_vi
Kết luận thanh tra thuế giai đoạn 2015-2019
Kết luận thanh tra thuế giai đoạn 2015-2019 tải về tại đây
Detail_vi
Thông báo V.v mời Họp & Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 28/8/2020
Thông báo V.v mời Họp & Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 28/8/2020 tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020 tải về tại đây
Detail_vi
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tại đây
Detail_vi
Công ty CP chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội công bố thông báo +Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (15h33 ngày 23/07/2020)
Thông báo + Nghi quyết HĐQT tải về tại đây
Detail_vi
Công bố quyết định nghị quyết thay đổi TGD
Công bố quyết định nghị quyết thay đổi TGD tại đây
Detail_vi
Nghị quyết thay đổi thành viên ban kiểm soát và tổng giám đốc và sửa đổi điều lệ
Nghị quyết thay đổi thành viên ban kiểm soát và tổng giám đốc và sửa đổi điều lệ tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 2 & các báo cáo khác 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo tài chính quý 2 & các báo cáo khác 6 tháng đầu năm 2020 tại đây
Detail_vi
Trang đầu Trang sau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trang tiếp Trang cuối