Tiếng Việt English
Icon-menu2 Cơ cấu tổ chức
Icon-menu2 Chiến lược phát triển
Icon-menu2 Lịch sử phát triển
Icon-menu2 Bảng vàng thành tích
BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH  

- Chủ tịch nước Cộng hòa XHCNVN tặng Huân chương Độc lập
- Hạng Ba theo QĐ số 85 -KT?CT ngày 26 tháng 4 năm 1993.
- 01 Huân chương Lao động hạng Nhất vào năm 1988
- 01 Huân chương Lao động hạng Hai vào năm 1983
- 03 Huân chương Lao động hạng Ba vào cácnăm 1978, 1973và 1968
- 02 Huân chương Chiến công hạng Ba
- 6 - 01 Huân chương Kháng chiến hạng Ba
Ngoài những phần thưởng cao quý trên trong sản xuất kinh doanh Công ty đã được Bộ trưởng Bộ công nghiệp tặng bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất và các nhiệm vụ khác trong các năm :
- Bằng khen của Bộ trưởng bộ công nghiệp tặng số 3505/QĐ-VP ngày 30 tháng 12 năm 2003.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ công nghiệp tặng số 10/QĐ-VP ngày 5 tháng 11 năm 2005.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ công nghiệp tặng số 4391/QĐ-VP ngày 30 tháng 12 năm 2005.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ công nghiệp tặng số 129/QĐ-VP ngày 18 tháng 1 năm 2006.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ công nghiệp tặng số 23/QĐ-BCN ngày 2 tháng 1 năm 2007.
- Tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2007 của Bộ trưởng Bộ công thương tặng số 0034/QĐ-BCT ngày 3 tháng 1 năm 2008.
- Bộ khoa học và công nghệ chứng nhận Cúp vàng IS00 năm 2006 theo QĐ số 2223/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 10 năm 2006 vì đã có thành tích xuất sắc trong việc áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn và quy định quốc tế vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chứng nhận “ Giải thưởng vì sự tiến bộ xã hội và phát triển bền vững “ theo QĐ số 721/QĐ-TLĐ ngày 5 tháng 5 năm 2006.